constats d'accrochage - art contemporain
Lieu d'Art Contemporain, Sigean
exposition Robert Morris 06.2006
(publication : Robert Morris, semaine n°100, Arles, 2006)

48_048d2x02032.jpg
       
48_048d2x02018.jpg
       
48_048d2x02031.jpg
       
48_048d2x02021.jpg
       
48_048d2x02023.jpg
       
48_048d2x02026.jpg
       
48_048d2x02030.jpg
       
48_048d2x02025_v2.jpg
       
48_048d2x02017.jpg
       
48_048d2x02025.jpg
       
48_048d2x02020.jpg